Sledovač signálu / generátor

Při hledání závad porouchaných přístrojů potřebujeme zjistit, která část je vadná. Nejrychlejším způsobem, jak prověřit každý jednotlivý stupeň přístroje je použití sledovače signálu, případně generátoru, díky kterému můžeme sledovat průchodnost signálu. Na stránkách Radiohistoria.sk vyšel jednoduchý návod, který mě zaujal, a který jsem doplnil o plošné spoje některých komponentů. Nebudu podrobně přístroj popisovat, na Radiohistorii je popis dostatečný, berte to tedy jako doplněk k originálnímu návodu.Též způsob, jakým se pracuje se sledovačem, najdete na internetu.

Přístroj se skládá ze dvou generátorů signálu, vstupní části, předzesilovače, koncového zesilovače, zdroje a případně tuneru jako zdroj nf signálu.


Sinusový generátor

Jednoduchý generátor sinusového průběhu. Hodnoty součástek nejsou kritické, hodně ovšem záleží na použitém transformátoru. Já použil transformátorek z televize, použít lze i výstupák z tranzistoráku, nebo jako v původním článku trafo z telefonu. Plošný spoj s různými druhy trafíček počítá. Pokud by nechtěl generátor kmitat, je třeba laborovat s hodnotu odporu R2. Kondenzátorem C2 měníme kmitočet generátoru. Nejprve bych doporučoval preventivně otestovat zapojení na kontaktním nepájivém poli. Jak vidíte, průběh signálu je opravdu krásný sinus.
Multivibrátor

Klasické zapojení multivibrátoru. Lze použít v podstatě libovolné tranzistory. V původním článku slibují pravoúhlý signál, v mém případě spíš pilovitý.
Předzesilovač

Klasický stejnosměrně vázany předzesilovač s velkým vstupním odporem a zesílením 1. Tranzistory lze nahradit například typem KC238, BC547C a podobně.
Vstupní část

Schéma je shodné s původním článkem, ovšem vynechal jsem přepínač a nf/vf vstupy zapojil odděleně. Plošný spoj neuvádím, je to několik součástek, které lze napájet přímo na konektory a potenciometr, nebo vytvořit jednoduchou destičku. Vše závisí na použité konstrukci, skříňce, potenciometru a podobně.
Napájecí zdroj

Jednoduchý stabilizátor s obvodem typu 7809. Na svorky AC plošného spoje přivedeme střídavé napětí 9-15V z transformátoru. Já použil zalitý transformátor do plošného spoje. Kdo by si netroufal na síťovou část, může si zakoupit adaptér 9V, nebo přístroj napájet bateriemi. Připomínám, že neručím za žádné škody, způsobené nesprávným zacházením s nebezpečným síťovým napětím.
Koncový zesilovač+ tuner

Použil jsem modul s MBA810 z televize. Je to to nejjednodušší řešení, ovšem nic vám nebrání použít jakýkoliv koncový zesilovač. Na svém sledovači jsem vynechal měřící část. Na fotografii sestavená vstupní část, předzesilovač a koncový zesilovač a na druhé tuner pro získání nf signálu z vraku FM rádia.
Závěr

Konstrukci skříňky nechám na vaší fantazii. Všechny propojovací vodiče je nutné použít stíněné, i potenciometry jsou lepší s možností odstínění krytu, jinak se indukují signály generátorů. Výstup z tuneru jsem vyvedl na zvláštní vývod. Přístroj zapojujte podle blokového schémata v původním článku,nebo i v případě nějakých problémů přihlédněte na originální článek na adrese http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000917.

Jak vytisknout plošný spoj v měřítku 1:1? Předlohu plošného spoje si stáhnete kliknutím na obrázek plošného spoje pravým tlačítkem myši a zadáním Uložit obrázek. Potom obrázek otevřete v programu InfranView, stiskněte klávesu I a v nastavení rozlišení (Resolution) vepište do obou kolonek hodnotu 300 a potvrďte tlačítkem OK. Předlohy jsou totiž uložené ve velikosti 300 DPI. Nyní pomocí klávesové zkratky Ctrl+P předlohu vytiskněte.

Na konec nějaké fotografie provedení mého sledovače/ generátoru.