Zde jsou různé kombinace přístrojů. Radiomagnetofony, gramorádia a podobně.